Uobičajna Bitcoin Pitanja i Odgovori

Jednostavni odgovori na vaša Bitcoin pitanja

PITANJE

ODGOVOR

Šta je Bitcoin?

Bitcoin je peer to peer mreža u kojoj svako može da učestvuje. Omogućava vam da bezbedno čuvate vrednost tokom vremena i da je prenesete bilo kome drugom u bilo kom trenutku bez potrebe za trećom stranom. Ima fiksni i transparentni raspored inflacije koji se ne može menjati po volji poput „običnog“ novca. To je novac, za internet.

Zašto je Bitcoin važan?

Omogućava kriptografski sigurna prekogranična plaćanja koja su otporna na cenzuru. To je prvi i jedini oblik apsolutne digitalne nestašice i njime ne upravlja nijedna osoba ili grupa. Kao rezultat toga, nijedna svetska vlada se ne može mešati u njega.

Kako Bitcoin funkcioniše?

Ana šalje transakciju iz svog novčanika koju prima 1000 učesnika mreže, koji jedni drugima govore da Ana želi da pošalje Marku. Transakciju vidi rudar (majner) koji posvećuje računarsku snagu grupišući Aninu transakciju u blok, zajedno sa puno drugih transakcija. Jednom kada se Anina transakcija iskopa u blok, Marko će u novčaniku imati odgovarajuću količinu Bitcoin-a.

Ko je izumeo Bitcoin?

Svet je saznao za Bitcoin 2008. godine kada je anonimni mrežni entitet pod nazivom „Satoshi Nakamoto“ podelio Bitcoin White Paper na online mailing listu. Satoshi je nestao 2011. godine i od tada nikada nije viđen online. Tokom godina, stotine programera širom sveta nastavili su da doprinose i poboljšavaju Bitcoin protokol.

Šta daje vrednost Bitcoinu?

Oskudan je (biće ih samo 21 milion) i to može da proveri svako ko ima običan računar od 30 dolara. Ima ogromnu količinu računarske snage posvećene osiguranju svoje distribuirane knjige. Mreža doslovno plaća ljudima da zaštite njen integritet i deluju u dobroj nameri. „Cena“ Bitcoin-a u $ ili € određuje se jednostavnom tržišnom ponudom i potražnjom.

Ko kontroliše mrežu?

Pojednostavljeno, svi i niko. Svako kontroliše sopstveno učešće u mreži i mreža je strukturirana tako da loši akteri ne mogu uspeti. Nijedan programer ne može da podstakne bilo kakve promene koda. Nijedan rudar ne može cenzurisati određene transakcije. Nijedan korisnik ne može prevariti sistem i trošiti Bitcoin koji nema ili koji mu ne pripada.

Da li je Bitcoin anoniman?

Na mrežnom nivou, Bitcoin-i nisu ’označeni’ ni za jedan javni identitet. Protokol zna samo za nizove slova i brojeva poznate kao adresa. Međutim, preduzeća izgrađena na vrhu Bitcoin-a, poput KYC menjačnica, na kojima je moguće kupiti Bitcoin, mogu povezati vaš stvarni identitet sa Bitcoin-om kupljenim preko njih. Knjiga transakcija Bitcoin-a je potpuno javna, tako da je moguće pratiti poznate javne entitete preko mreže.

Šta je to blockchain?

Blockchain (lanac blokova) je javna knjiga koja sadrži kopiju svake pojedinačne bitcoin transakcije koja je ikada završena. Rudari se takmiče ko će proizvoditi blokove za naknade za transakcije i blok subvencije. Svaki uspešni blok je kriptografski povezan ili „vezan lancem” za svog prethodnika.

Mogu li vlade to zaustaviti?

Vlade bi apsolutno mogle učiniti Bitcoin nezakonitim u njihovoj nadležnosti. U stvari, Kina i Nigeria su to već učinile, više puta, ali ekosistem i dalje cveta. Distribuirana priroda Bitcoin-a znači da bi u stvarnosti bio potreban monumentalni koordinirani napad mnogih svetskih sila da zaustavi njegov rast.

Zar ga ne koriste kriminalci?

Bitcoin je novac, i bilo koji novac može biti korišćen od strane kriminalaca. U 2017. godini procenjeno je da celokupno tržište trgovine drogom vredi $500,000,000,000 (500 biliona) dolara. Po trenutnim cenama to bi moglo kupiti celokupnu Bitcoin mrežu! Verovatno je pošteno reći da se ogromna većina nelegalnih aktivnosti finansira iz tradicionalnih valuta.

Zar ne troši energiju?

Tačno je da Bitcoin mreža troši mnogo energije, ali trošenje energije za obezbeđivanje i upravljanje globalnom mrežom za plaćanja koja pružaju ogromne vrednosti milionima ljudi ne bi trebalo smatrati „rasipnim“. Rudarstvo Bitcoin-a je već počelo da podstiče inovacije u korišćenju alternativnih (često rasipanih) izvora energije kao što je gorivi gas ili obnovljivi izvori energije. Bitcoin mreža u 2021 godini troši 0.1% energije koja se proizvede.

Koliko ima bitcoin-a?

U vreme pisanja ovog dokumenta, iskopano je nešto manje od 19 miliona bitcoin-a. Može postojati samo 21 milion, a poslednji će se iskopati oko 2140. godine. Svaki bitcoin može se podeliti na 100 miliona Satošija ili "sats-ova", tako da ima mnogo toga u ponudi.

Kako nastaju bitcoin-i?

Novi bitcoin-i nastaju kao rezultat globalno distribuiranog i visoko konkurentnog rudarskog procesa. Svaki novo izrudareni blok nagrađuje uspešnog rudara subvencijom. U vreme pisanja ovog teksta, ova subvencija je 6,25 bitcoin-a. Ponovo će se prepoloviti 2024. godine na 3,125 bitcoin-a nakon još 210 000 blokova (otprilike svake 4 godine).

Šta je to rudarenje?

Proces učesnika koji doprinose velikim količinama računarske snage za obradu transakcija u blokove. Jednom kada grupišu ove transakcije, rudar izvršava ponavljajući računski zadatak na njima, pokušavajući da pronadje odgovor koji je ispod određenog cilja. Ako su uspešni, blok je iskopan - majnovan, i rudar prima naknade za transakcije i subvenciju bloka. Proces zatim započinje ponovo, kao i sledeća grupa transakcija.

Gde ga mogu kupiti?

Postoji mnoštvo online menjačnica na kojima možete kupiti bitcoin-e, mada biste trebali da obratite pažnju kada tražite mesto za kupovinu. Najbolji način da dobijete vaš prvi deo bitcoin-a je da ga kupite od pouzdanog prijatelja ili člana porodice. Zapamtite - Možete kupiti delić bitcoin-a (u svakom je 100 miliona sats-ova)! Pogledajte ovde neke od preporuka.