Bitcoin Rečnik

Jednostavna objašnjenja uobičajenih Bitcoin termina.

termin

Objašnjenje

Adresa

Bitcoin adresa je niz slova i brojeva. Vaš novčanik može da ih generiše beskonačno mnogo,i svaka je jedinstvena

Bip

‘Predlog za poboljšanje bitkoina, eng. Bitcoin Improvement Proposal‘ predstavlja način na koji se promene protokola podnose, odobravaju i označavaju

bitcoin (malo ‘b’)

Kada se izrazi sa malim „b“, reč bitcoin odnosi se na jedinicu valute

Blok

Skup transakcija koje je rudar grupisao i uspešno iskopao

Blockchain

Lanac uspešnih blokova koji se grade jedan na drugom. Svaka je vezana za svog prethodnika

Hladno Skladištenje (cold storage)

Metoda čuvanja privatnih ključeva bitcoin-a u okruženju koje nije povezano sa Internetom

Potvrda (Confirmation)

Kada se transakcija rudari, deo bloka je jedna potvrda. Svaki sledeći blok je dodatna potvrda

Pravila konsenzusa (Consensus rules)

Skup pravila koje mora da poštuje svako ko želi da učestvuje u mreži

Težina (Difficulty)

Podesiva vrednost koja diktira kolika je računarska snaga potrebna rudarima za kopanje novih blokova.

Naknade (Fees)

Vrednost koja se plaća rudaru za uključivanje transakcije u blok

Hardware novčanik

Namenski sigurni uređaj za čuvanje bitcoin privatnih ključeva u oflajn okruženju

Hash

Termin dat radnji pretvaranja podataka. Hashing koriste rudari za obradu transakcija

Brzina Hasha (Hash Rate)

Ukupan broj hashova koje je izvršio rudar ili grupa rudara, eng. mining pool, izražen u hashovima u sekundi

KYC

‘Znajte svog kupca, eng. Know Your Customer‘ je propis koji zahteva od preduzeća koja prodaju bitcoin-e da prikupljaju identifikacione informacije o kupcu

Lightning Network

Dodatni sloj izgrađen na vrhu Bitcoin-a koji omogućava korisnicima da šalju/primaju male uplate sa vrlo niskim naknadama

Mempool

Grupa transakcija koja čeka da ih rudar uključi u blok

Rudar

Učesnik mreže koji doprinosi računarskoj snazi za obradu transakcija u želji da zaradi naknade i blok nagradu

Multisig

Multi-Signature je postavka novčanika koja može zahtevati više privatnih ključeva za autorizaciju transakcije

Čvor (Node)

Računar povezan na Bitcoin mrežu koji koristi softver potreban za emitovanje, prenošenje i verifikaciju transakcija

Paper Wallet

A piece of paper containing the data necessary to store bitcoin offline. This should be kept safe

Privatni ključ

Jedinstveni niz slova i brojeva potreban za čuvanje i transakciju bitcoin-a. Ovo ne biste trebali da delite ni sa kim

Proof of Work

Metod kojim rudari nastoje da osiguraju mrežu i uključuju transakcije u blokove

Javni ključ

Izveden iz privatnog ključa, javni ključ se koristi prilikom provere potpisa u transakciji

Block Reward

Blok nagrada se dodeljuje prvom rudaru koji postigne dovoljan dokaz o radu, eng. Proof of Work. Nagrada = Blok subvencija + sve naknade za transakcije za taj blok. Trenutna blok subvencija je 6,25 BTC.

Satoshi or ‘sat’

Nazvan po anonimnom tvorcu Bitcoin-a i ponekad skraćenici „sat“, Satoshi je najmanja jedinica bitcoin-a. 1 bitcoin = 100 miliona satoshis

Satoshi Nakamoto

Pseudonim koji je koristio Bitcoin-ov tvorac (ili tvorci) pre nego što je nestao sa interneta

SegWit

Odvojeni svedok, eng. Segregated Witness, je poboljšanje napravljeno 2017. godine kako bi se povećala skalabilnost mreže. Segwit transakcije su jeftinije.

Subvencija (Subsidy)

Subvencija se isplaćuje rudaru koji postigne dovoljan dokaz o radu za svaki blok. Trenutna subvencija je 6,25 BTC. Ona se prepolovljava na svakih 210.000 blokova (otprilike 4 godine)

Testnet

Odvojena mreža sa gotovo identičnim dizajnom kao Bitcoin, koja služi programerima za testiranje poboljšanja

Tor

The Onion Router je alternativna mreža koju koriste korisnici koji žele da sačuvaju svoju privatnost na mreži

Txid

Identifikator transakcije, eng. Transaction Identifier, je jedinstveni niz brojeva i slova koji se koristi za označavanje transakcije

UTXO

Nepotrošeni izlaz transakcije, eng. Unspent Transaction Output, je deo bitcoin-a potrošen na novu adresu koji se može koristiti kao ulaz u budućim transakcijama