Bitcoin Mitovi

Otklanjanje najčešćih zabluda o Bitcoin-u.

MIT

Razotkrivanje

Bitcoin nema suštinsku vrednost

Parker Lewis najbolje sumira ovaj odgovor u svom članku. „Kao i sav novac, i Bitcoin je podržan kredibilitetom svojih monetarnih svojstava“. Bitcoin je vredan jer je pouzdano oskudan, svako može tačno da proveri koliko je bitcoin-a u opticaju u bilo kom trenutku. Vredan je jer je osiguran sredstvima vrednim milionima dolara širom sveta putem svojih distribuiranih rudarskih i konsenzusnih mehanizama. Vredan je jer je prvi i jedini oblik novca u kojem može učestvovati svako ko ima internet vezu. Ne diskriminiše i ne cenzuriše.

Bitcoin je anoniman

To nije tačno, Bitcoin je ‘pseudonim’. To znači da na mrežnom nivou novčanik ili adresa nisu direktno povezani sa stvarnim identitetom. To znači da firme za nadzor chain-a mogu da prate i povezuju ‘Bitcoin identitete’, a da ne znaju ko su pojedinci koji stoje iza njih. Ali, ako bitcoin kupujete preko entiteta koji zahteva lične podatke, te kompanije mogu povezati stvarnu osobu i bitcoin adresu. Uvek imajte na umu kome dajete ove informacije.

Bitcoin kod se može lako promeniti

Ovo je jednostavno netačno. Bitcoin je postao poznat (i ponekad kritikovan) zbog vremena koje je potrebno da se primene promene u njegovoj bazi kodova. To je zato što sve veće promene Bitcoin-ovog koda moraju da prođu kroz rigorozni postupak stručne provere pre primene. Ako bi ova promena koda rezultirala nedostatkom povratne kompatibilnosti (što znači da stariji softver možda nije kompatibilan), tada proces postaje još sporiji i rigorozniji.

Bitcoin se može kopirati

Na mrežnom nivou vi možete, a mnogo ljudi i jeste. Postoji bukvalno stotine kopija Bitcoin-a, od kojih svaka obično ima malo podešavanja svog koda da bi ga ‘poboljšala’. Gotovo uvek ova ‘poboljšanja‘ dolaze sa ogromnim kompromisima koji im sprečavaju da steknu bilo kakvu privlačnost na ogromnim mrežnim efektima Bitcoin-a. Ove kopije obično imaju nepravedno lansiranje koje se generalno obavljaja radi obogaćivanja njihovih osnivača. Njihov dizajn obično otežava prosečnom korisniku pokretanje čvora. To znači da projekat postaje veoma centralizovan i da nekoliko strana ima veliki uticaj nad bilo kakvim promenama.

Nema dovoljno Bitcoin-a za sve na zemlji

Postojaće samo 21 milion bitcoin-a. Svaki bitcoin sadrži 100 miliona satoshis-a. Što znači da će biti dostupno ukupno 2,1 kvadriliona satoshis-a (to je 2,100,000,000,000,000) na raspolaganju za cirkulaciju oko Bitcoin mreže. Na populaciju sveta od 8 biliona (zaokruženo) to iznosi 262,500 sats-ova za svaku osobu na planeti. Prilično dosta u opticaju, zar ne?

Bitcoin je novac za kriminalce

Bitcoin je novac, i kao i svaki drugi novac mogu ga koristiti i kriminalci. U 2017. godini procenjeno je da celokupno tržište trgovine drogom vredno 500,000,000,000 (500 biliona) dolara. Po trenutnim cenama, to bi umalo moglo kupiti celokupnu Bitcoin mrežu! Verovatno je pošteno reći da se ogromna većina nelegalnih aktivnosti finansira iz normalnih „tradicionalnih“ valuta. Takođe bi se moglo tvrditi da ga javna priroda Bitcoin-ovog blockchain-a može zapravo učiniti manje poželjnim za kriminalce.

Naknade će učiniti Bitcoin neupotrebljivim u budućnosti

Bitcoin mreža ima vrlo efikasno tržište naknada. Bilo je nekih kratkotrajnih skokova kada je obim transakcija eksponencijalno rastao što je rezultiralo višim naknadama. Prosečna naknada za Bitcoin transakciju za poslednjih 12 meseci iznosi $4.77. Kako cena bitcoin-a i broj koristinka raste, tako bitcoin transakcije na mreži (on-chain) postaju vrednije i skuplje u dollar vrednosti, kada one neizbežno porastu, imamo Lightning koji je rešenje za skaliranje. Više o Lightning-u možete pročitati ovde.

Rudari kontrolišu Bitcoin

Iako je istina da rudari igraju ključnu ulogu u radu Bitcoin-a, reći da oni kontrolišu mrežu, nije. Rudari su finansijski podstaknuti da deluju u dobroj nameri, a mreža zahteva samo nešto više od 50% rudara koji su iskreni da bi mreža i dalje funkcionisala. U krajnje malo verovatnom slučaju da većina "podlih" rudara dobije kontrolu nad mrežom, koštaće ih preko 3.6M dolara na sat da bi je održavali. Ako bi uspeli, ne samo da bi to bilo izuzetno skupo, već bi i cena bitcoin-a verovatno naglo pala, čineći njihove napore još manje plodonosnim.

Rudari će prestati sa kopanjem kada padne subvencija za blokove

Očigledno niko ne može biti siguran u ovo, jer je to buduća pojava. Ali zajedničko očekivanje je da će, kako opada subvencija za blokove, naknade će rasti, a rudari će i dalje dobijati kompenzaciju za svoje transakcije obrade posla i obezbeđivanje mreže. Do tog trenutka, verovatnoća postojanja opšteprihvaćenog rešenja za skaliranje, kao što je Lightning, biće daleko veća. Čak i ako bi neki rudari prestali da kopaju, zahvaljujući mrežnom pravilu ‘difficulty adjustment‘, i dalje bi funkcionisalo sasvim u redu i blokovi bi se i dalje proizvodili u proseku svakih 10 minuta. Da difficulty adjustment sjajno funkcionise i kad su veliki procenti u pitanju (27 %) smo videli u Junu 2021 godine kad su Kineski majneri morali ugasiti masine zbog bana bitcoin mininga u kini.

Rudarenje je loše za životnu sredinu

Tačno je da Bitcoin-ov dokaz o radu, eng. proof of work, rudarskog procesa troši ogromne količine energije, ali većina toga sada dolazi iz obnovljivih izvora. Bitcoin takođe podstiče razvoj korišćenja energije iz izvora koji bi inače bili bačeni, poput gorivog prirodnog gasa. Bitcoin troši energiju samo za apetit tržišta. Ako se više ljudi odluči da vrednuje i koristi Bitcoin-e, tada će se više energije posvetiti njegovom obezbeđivanju. Suprotno je takodje tačno. Više o tome dali je bitcoin rudarenje štetno možete pročitati ovdje.

Bitcoin je previše nestabilan

Svakako nije tajna da Bitcoin ima volatilno kretanje cene. To je relativno novo finansijsko sredstvo koje tržište još uvek pokušava da razume. Zbog toga je uvek dobar savet da ne pokušavate da trgujete marketom radi zarade. Usvajanjem strategije obavljanja manjih ali češćih kupovina, vi efektivno ignorišete volatilnost cena Bitcoin-a i dobijate cenu ‘prosečnog tržišta‘. Nefinansijski savet.

Bitcoin je previše spor

Ako bi Starbucks sutra prihvatio bitcoin-e, onda da, čekanje od 10 minuta na potvrdu za plaćanje vašeg lattea možda nije idealna situacija. Za skoro trenutne uplate poput te imamo Lightning. Iako korisničko iskustvo nije toliko uglađeno kao CashApp ili Venmo, ono sigurno stiže. Recimo da želite da prebacite 50,000 USD na drugi kraj sveta, u poređenju sa trenutno dostupnim opcijama, 10 minuta ne deluje tako sporo?

Bitcoin je previše težak za upotrebu

Ovo je krajnje subjektivno gledište i zavisi od svakog pojedinca. Ali da, trenutno se slažem da je lakše dodirnuti bankovnu karticu na terminalu nego izvaditi telefon, skenirati QR kod i sačekati potvrdu. Mislimo da je dodatnih nekoliko koraka za izvršavanje Bitcoin transakcije mala cena koju treba platiti za beneficije koje mreža nudi. Postoje hiljade developera širom sveta koji rade danonoćno kako bi olakšali korisničko iskustvo. Kao i u svim tehnologijama, potrebno je vreme za razvoj i usavršavanje.