Coinjoin Q+A

Jednostavni odgovori na uobičajena Coinjoin pitanja

ODGOVOR

Šta je to Coinjoin?

Coinjoin (ponekad se naziva i mešanje) je on chain rešenje za privatnost za Bitcoin, koje je prvi put 2013. predložio Gregory Maxwell. Dizajniran je da razbije „heuristiku zajedničkog vlasništva“, koja pretpostavlja da svi unosi u transakciju pripadaju istom entitetu. Bitcoin adrese nisu direktno povezane sa stvarnim identitetima, ali svako ko ima dovoljno vremena i resursa (poput firmi za analizu lanca), mogu početi da prave ove veze gledajući javnu knjigu Bitcoin-a. Coinjoin pomaže da se ovo spreči.

Zašto nam je potreban Coinjoin?

Bitcoin blockchain je potpuno javan, pa ako imate bitcoin koji je vezan za vaš lični identitet (recimo sa KYC menjačnice), može vas na lancu pratiti bilo ko raspolaže sa pravim resursima, a koji nadgleda blockchain. Ovaj problem se pogoršava ako nehotice kombinujete bitcoin-e iz različitih izvora prilikom obavljanja transakcija. Može vam izgledati kao da ovo nije problem i da nemate šta da krijete, ali ako ne biste dozvolili da nepoznati čovek pogleda vaš izvod iz banke, pa zašto onda to dozvoliti sa Bitcoin-om?

Kako CoinJoin funkcioniše?

Postoje različite vrste implementacija Coinjoin-a, svaka sa svojim vlastitim mišljenjem oko iste osnovne ideje. Dva ili više korisnika udružuju svoje UTXO-ove u zajedničku transakciju koja se formira na jedinstven način. Način na koji je transakcija konstruisana otežava nadzornim firmama da tačno znaju čija izlazna transakcija pripada kom ulaznom vlasniku. U najboljem slučaju, svako ko posmatra transakciju može da smisli niz mogućih scenarija ko poseduje koji deo bitcoin-a, ali nikada ne može biti 100% siguran.

Postoje li različiti tipovi Coinjoin-a?

Postoje tri popularne primene Coinjoin-a, 1) Joinmarket koji deluje na strukturi tvorca/primaoca, gde tvorac nudi svoje bitcoin-e (uz naknadu) da bi postao deo transakcije primaoca. 2) Wasabi novčanik koji koristi aplikaciju za desktop računare i nudi velike coinjoin-ove. 3) Samourai Whirlpool nudi male, ali efikasne Coinjoin-ove zajedno sa mobilnim interfejsom koji je lak za upotrebu. To je jedini protokol koji koristim.

Da li je mixer isto što i Coinjoin?

Ne, mixer se obično smatra centralizovanom uslugom kojoj vi šaljete bitcoin-e, a on ih zatim meša i vraća vam tuđi bitcoin. Ove usluge treba izbegavati jer svoje potpuno poverenje stavite u entitet za mešanje da vam u stvari pošalje neki bitcoin nazad nakon što ga vi pošaljete. Uvek biste trebali da imate kontrolu nad svojim privatnim ključevima!

Da li moram da platim za Coinjoin?

Da, sve gore navedene usluge Coinjoin naplaćuju naknade. Svaka od njih ima malo drugačiju strukturu naknada, pa biste uvek trebali sami da istražite pre nego što počnete da koristite bilo koju od njih.

Mogu li izgubiti svoj bitcoin učestvujući u Coinjoin-u?

Kada koristite uslugu Coinjoin poput onih gore navedenih, oni su strukturirani na takav način da uvek imate kontrolu nad svojim privatnim ključevima. Trenutno nismo upoznati sa slučajem da su korisnici izgubili bitcoin kao rezultat greške u protokolu ili zbog bilo kog lošeg aktera koji stoji iza jednog od njih.

Sa kojim problemima mogu da se suočim kada koristim Coinjoin?

Bilo je nekoliko slučajeva kada je menjačnica označila korisnike koji su praćeni do, ili iz usluge Coinjoin. To je rezultiralo time da su neki morali da pruže KYC informacije, a drugima je njihov nalog stavljen na crnu listu, što znači da nisu mogli da koriste menjačnicu. Radi transparentnosti moramo navesti da su svi ovi korisnici povezani sa implementacijom Wasabi novčanika. Nisu zabeleženi problemi sa označenim korisnicima Joinmarket ili Samourai Whirlpool-a. Često zanemareni aspekt Coinjoin-a je ono šta radite nakon što se coinjoin dogodi. Vaše navike trošenja nakon udruživanja, ako se ne urade pravilno mogu u potpunosti poništiti svu stečenu privatnost. Potrošnja nakon mešanja može biti složena tema, ali alati kao što su Stonewall i Stowaway, koje primenjuje Samourai novčanik, čine ovaj postupak mnogo lakšim.

Šta je to Payjoin?

Ponekad nazvan Pay-to-end-point (P2EP), Payjoin je posebna vrsta Coinjoin-a između dve strane kod kojih jedna zapravo plaća drugoj. Zbog strukture transakcije nemoguće je tačno odrediti iznos kojim se transakcija obavlja. Još jedna sjajna stvar u vezi sa Payjoin-om je da Payjoin za firme za nadzor blockchain-a izgleda baš kao redovna Bitcoin transakcija. Ako se široko usvoji, Payjoin će zauvek uništiti zajedničku heuristiku vlasništva nad ulazima.

Šta je to analiza chain-a?

Analiza chain-a je praksa entiteta koji nadgleda blockchain kako bi tražio klastere i obrasce u transakcijama, kako bi pokušao da prati ljude ili da razume njihove navike trošenja. Firme za analizu chain-a to rade pod maskom da pokušavaju da zaustave kriminalce ili terorizam. Iako se slažemo sa sentimentom borbe protiv ilegalnih aktivnosti koje bi mogle naneti štetu drugima, ne slažemo se sa drag net alatima za nadzor koje koriste i koji narušavaju privatnost uobičajenog korisnika bitcoin-a.

Gde mogu da saznam više o Coinjoin-u?

Coinjoin je vrlo složena tema sa puno nijansi, tako da je marljivo istraživanje apsolutno neophodno. Slušajte ovaj podcast Stephan Livera o „zašto“ Coinjoin-a. Ovaj repository od @6102Bitcoin je sjajan niz od tri glavne Coinjoin implementacije.