Još uvek je rano za Bitcoin

da-li-sam-zakasnio-bitcoin

Pregled sadržaja

Prošlo je trinaest godina od nastanka Bitcoin-a, i lako je poverovati da je većina njegovog rasta iza njega. Deo ovoga je rezultat predrasude koju svi delimo i što nas navodi da zamislimo trenutno stanje stvari kao završni stepen njegovog razvoja. Svaki bitcoiner je nekad mislio da je prekasan sa Bitcoin-om. Međutim, kada primenjujemo kritičko razmišljanje da bismo procenili gde je Bitcoin u svojoj putanji rasta, otkrivamo da je suprotno u stvari tačno: još uvek je vrlo, vrlo rano.

Postoje dva načina da razmišljate o tome koliko je rano za Bitcoin kao zalihu vrednosti neke imovine:

1. Procena vrednosti kao procenat od njegovog punog potencijala

2. Prihvatanje kao procenat od njegovog punog potencijala (na čemu je fokus u ovom članku).

Procena vrednosti

Prvi i najčešći način da se proceni koliko je rano za Bitcoin je da se pogleda njegova ukupna vrednost (trenutno oko 900B USD) i uporedi sa njegovim punim potencijalom. Izazov sa ovim je očigledno da je puni potencijal Bitcoin-a stvar nagađanja. Oni koji duboko razumeju Bitcoin imaju tendenciju da njegov potencijal posmatraju barem kao potencijal zlata (oko 13T USD), ali teoretski više poput 200T USD (oko polovine ukupne vrednosti sveta).

Za brzi pregled ovog potencijala od 200T USD, pogledajmo ukupno raspoloživo tržište Bitcoin-a. Radi jednostavnosti, samo ćemo razmotriti njegovu ulogu zalihe vrednosti i zanemariti njegov potencijal da pojede tržišni udeo od oko 100T USD ukupne vrednosti u različitim svetskim valutama. Uzimajući u obzir različite zalihe vrednosne imovine i grubom procenom koliki bi % Bitcoin mogao da uzme od njih, dobili smo ovakav rezultat:Iako put do 200T USD nije veliko rastezanje, u stvarnoj vrednosti čini se previše dobrim da bi bio istinit. Sa obzirom da je bez presedana da zaliha vrednosti neke robe postigne vrednost veću od zlata, to jednostavno predstavlja neistraženu teritoriju. Ali čak i ako se jednostavno pridržavamo targetiranja niže ciljne vrednosti zlata od 13T USD, Bitcoin još uvek tendenciju velikog porasta svoje cene u budućnosti.

Većina Bitcoin-ovih pozitivnih strana opstaje

Svako ko razmišlja da nešto svog teško zarađenog novca uskladišti u Bitcoin pita se „da li sam poranio ili zakasnio?“ Nepisano je pravilo da se svako oseća kao da je zakasnio kad stigne. Brojni su primeri ljudi koji žale kako su zakasnili 2011. ili 2013. ili 2016. godine, kada je cena Bitcoin-a bila 5, 100, odnosno 600 USD.

Kao i u bilo kojoj zajednici koja se razvija i raste i u kojoj ima manjka nekretninama, pridošlice zavide ljudima koji su već obezbedili sebi nekretninu, ne sluteći da će njima zavideti ljudi koji tek treba da dođu. Ovaj fenomen je primenjiv i na velikom broju drugih primera. Na primer, zakasneli u Kalifornijskoj zlatnoj groznici bili su razočarani kada su došli, a bogata zlatna polja su već bila iscrpljena, i umesto toga su se naseliti na nekoliko stotina hektara zemljišta, a koje sada vrede bogatstvo.

U srcu ovog osećanja je strah da više nema uspona, da više nema novca koji se može zaraditi uzimajući ono što je još uvek ostalo dostupno. Da li smo dostigli tu tačku sa Bitcoin-om?

Pa ne. Čini se da je zapravo suprotno. Na osnovu punog potencijalnog opsega procene koji smo utvrdili gore, čak i u ishodu niskog nivoa (13T USD), velika većina bogatstva koje će steći vlasnici Bitcoin-a, tek treba da se stekne (96%). Da bi parirao proceni zlata, Bitcoin i dalje mora da poraste 26 puta.A ako se desi vrhunski ishod, punih 99,7% ukupnog stvaranja bogatstva Bitcoin-a ostaje pred nama. To bi značilo da Bitcoin još uvek treba da poraste 400 puta, zanemarujući pariranje zlatu.Stavljanjem trenutne vrednosti Bitcoin-a u perspektivu, postaje jasno da je za Bitcoin još uvek vrlo rano.

Iako ova analiza sugeriše da za Bitcoin-u ostaje od 26x do 400x rasta, korisno je proveriti ovaj zaključak kroz drugo razumno objašnjenje, a tamo gde je poznat puni potencijal…

Broj ljudi koji su prihvatili Bitcoin

Procene broja vlasnika Bitcoin-a širom sveta se veoma razlikuju. To je dovelo do prilične količine dvosmislenosti i nesigurnosti u vezi sa stvarnim brojevima i određenog stepena odustajanja i mišljenja da je taj broj jednostavno preteško precizno proceniti. Iako je teško utvrditi konačan broj, glavni razlog za odstupanje u procenama je nedostatak standardizovanih definicija šta znači prihvatanje Bitcoin-a.
Istina je da postoje različiti nivoi prihvatanja Bitcoin-a. Podelom na segmente prihvatanja Bitcoin-a lakše je uvideti ne samo zašto postoji širok opseg procena, već i još važnije, koliko je još uvek rano za prihvatanje Bitcoin-a kao preferirane zalihe vrednosti.

U ove svrhe, hajde da podelimo u segmente prihvatanje Bitcoin-a na četiri različita „nivoa“:

1. Kežual amateri (prstom u vodi)

2. Alokatori 1%  (stopalima u vodi)

3. Značajni vernici (do pojasa u vodi)

4. Bitcoin maximalisti (u vodi preko glave)


Pre nego što počnemo, potreban nam je imenilac. Mogli bismo da koristimo globalno stanovništvo, ali po mom mišljenju ovo daje loše rezultate. Ono što mi zaista procenjujemo je koji procenat sveta koji poseduje odredjeno bogatstvo za skladištenje u Bitcoin-u, je to i učinio. Prema podacima sa sajta Statista, 2,2 biliona ljudi na svetu poseduje najmanje 10k USD u neto vrednosti, što se čini kao razumna granica za zalihu koju žele da uskladište. Činjenica je da će siromašne zajednice takođe koristiti Bitcoin kao zalihu vrednosti i verovatno će iz njega izvući veću korist kao rezultat marginalnog pristupa tradicionalnoj bankarskoj infrastrukturi kao klijenti banaka sa „niskom vrednošću“. Međutim, u naše svrhe, jednostavno gledamo koliko je ljudi usvojilo Bitcoin među grupama sa značajnim bogatstvom za skladištenje, tako da će 2.2 biliona služiti kao naša puna potencijalna veličina tržišta.

1. Kežual amateri

Ovaj segment ljudi koji su prihvatili Bitcoin uključuje sve one koji imaju bilo koju količinu Bitcoin-a – vašeg prijatelja sa 20 USD BTC-a negde u nekom novčaniku ili vašu tetku koja se ne seća svoje Coinbase lozinke iz 2017. Po mom mišljenju, najveća zabuna oko broja ljudi koji su prihvatili Bitcoin nastaje zbog poistovećivanja „kežual amatera“ sa ljudima koji su u potpunosti prihvatili Bitcoin. Realnost je takva da ljudi ovog segmenta uglavnom samo eksperimentišu, bilo da bi stekli osećaj za ono o čemu svi pričaju, ili samo uložu nekoliko dolara u Bitcoin u nadi da će možda dobiti džekpot, kao što je slučaj sa greb-greb nagradnim igrama.

Zbog toga, „kežual amateri“ su razlog dovodjenja u zabludu pravog broja ljudi koji su u potpunosti prihvatili Bitcoin. Njihovo ponašanje zapravo ne predstavlja prihvatanje u pravom smislu te reči i stoga se ne bi trebalo smatrati ljudima koji su u potpunosti prihvatili Bitcoin. Istina je da, kada kežual amateri shvate da je Bitcoin najbolja zaliha vrednosti neke imovine u istoriji, neće ostati na samo  20 USD u Bitcoin-ima. Umesto toga, oni će svoju štednju prebaciti u mnogo većim iznosima.

Što se tiče odredjivanja veličine ovog segmenta, Willy Woo je sastavio razumno iscrpnu i sveobuhvatnu procenu od oko 187 miliona ljudi koji su prihvatili Bitcoin, što znači da su oni u najmanju ruku „kežual amateri“.

Koristeći ovaj i naš puni potencijal od 2,2 biliona ljudi kao imenioca, 8,5% potencijalnih ljudi koji su prihvatili Bitcoin-e dostiglo je nivo „kežual amatera“. Ovo je prilično velik broj i potpuno obmanjuje stvarni obim potpunog prihvatanja, a što će pokazati sledeći segmenti.2. Alokatori 1%

Za preostale potkategorije, tačni podaci su manje dostupni. Kao takvi, sve što možemo je da smislimo razumne procene putem triangulacije.

Po mom mišljenju, „alokatori 1%“ se mogu okarakterisati kao ljudi koji su prihvatili Bitcoin, i koji žele da imaju mali, ali ne i zanemarljivi deo u Bitcoin-u. Za naše svrhu, mislim da je pristojan prag za ovu grupu svako ko ima najmanje 0,1 Bitcoin, i može se smatrati da imaju malu, ali ne i zanemarljivu poziciju u Bitcoin-u.

Gledajući Bitcoin blockchain, postoji oko 3 miliona adresa koje imaju najmanje 0,1 BTC. Pored ovih brojeva na blockchain-u, moramo da uzmemo u obzir i znatan broj ljudi koji imaju ovaj iznos na berzi ili GBTC-u. Kombinovanjem, mislim da je razumno proceniti da je 10 miliona ljudi dostiglo nivo „alokatora 1%“ ili veći.

Na osnovu ovih brojeva, samo 1⁄17 „kežual amatera“ dostiglo je nivo prihvatanja „alokatora 1%“, što znači da je ovaj nivo prihvatanja Bitcoin-a do danas postigao samo 0,5% penetracije. Ovaj strmi pad je razlog zašto je došlo do zablude da veliki broj „kežual amatera“ bude označeno kao grupa koja je u potpunosti prihvatila Bitcoin.3. Značajni vernici

U ovu kategoriju spada svako ko je dostigao nivo razumevanja Bitcoin-a da alokacija od 1% ili čak 5% više ne izgleda dovoljna.

Uopšteno govoreći, ova grupa se kreće u rasponu od 5 – 50%. Išao bih toliko daleko da bih rekao da je većina ljudi koji sebe smatraju vernicima u Bitcoin-e, uključujući većinu Bitcoin Twitter-a, negde u ovoj grupi.

Procena veličine ove grupe postaje mnogo nejasnija, ali možemo se osloniti na podatke iz blockchain-a da bismo došli do razumne procene.

Za početak, hajde da utvrdimo da je većina ljudi koji su dostigli ovaj nivo verovanja i razumevanja Bitcoin-a, izborila da poseduje najmanje 1 Bitcoin. Pored toga, ovaj nivo ljudi koji su prihvatili Bitcoin je verovatno osigurao svoj Bitcoin u chain-u novčanika kojim oni upravljaju. Gledajući podatke na chain-u, oko 820k adresa ima najmanje 1 Bitcoin. Kao grubu pretpostavku, uzmimo da 500k od toga poseduju ljudi koji su dostigli nivo prihvatanja „značajnog vernika“.

Ako potom generički zaokružimo akaunte za ljude koji nisu postigli status whole­coiner-a (eng. osoba koja poseduje barem 1 BTC), ili koji svoja sredstva drže na berzi, dolazimo do grube procene od 2 miliona „značajnih vernika“.4. Bitcoin maximal­isti

Za našu svrhu, recimo da ova grupa uključuje svakoga ko je dovoljno duboko ušao u Bitcoin da je zaključio da bi više od 50% njihove neto vrednosti trebalo da bude uskladišteno u Bitcoin-u.

Procena veličine ove grupe je gotovo nemoguća, zato ćemo morati da budemo kreativni.

  1. Prodaja „Bitcoin Standard“

    Hajde da konzervativno procenimo da je samo 20% maximalističara kupilo Bitcoin Standard, i da je 50% tih ljudi koji su ga razumeli, postali maksimalisti. Na osnovu knjige Amazon US rank (6,681), onlajn kalkulatori procenjuju da je prodato oko 15k primeraka.

    Hajde da budemo velikodušni i da zaokružimo taj broj od oko 15k na 50k, uzimajući u obzir međunarodnu prodaju i kupovinu izvan Amazona. 

Ovo nas dovodi do procene broja od 125k maximalista. Da ne bismo pogrešili, bićemo oprezni, i udvostručimo taj broj i rećićemo da ih ima 250k.2. Kvalitativna triangulacija

Čisto subjektivno, ali čini mi se da na Twitter-u, primarnom domu za komunikaciju maximalista, postoji možda 10k aktivno angažovanih Bitcoin maximalista. Da budemo vrlo konzervativni, recimo da ovo predstavlja oko 5% maximalista (od ukupno 200k).


Uz to, kao procenu od vrha nadole, čini se opravdanim da je oko 10% ljudi koji su dostigli 5 – 50% alokacije Bitcoin-a napravilo skok ka maximalizmu.

Sve u svemu, cifra od oko 250k Bitcoin maximalista čini se konzervativnom, ako ne i velikodušnom pretpostavkom.

To nas dovodi do 0,01% penetracije.
Zaključak

Kako god gledali brojke, još uvek je rano za Bitcoin. Posmatrajući procenu vrednosti Bitcoin-a kao procenat njegovog punog potencijala, vidimo da je trenutna vrednost Bitcoin-a negde između 0,2% i 3% njegovog krajnjeg stanja, što znači da ostaje 30x do 500x rasta. Gledajući napredak prihvatanja Bitcoin-a, vidimo da je trenutna penetracija Bitcoin-a negde između 0,01% i 8,5%, u zavisnosti od toga koji prag prihvatanja gledate.

Ako verujete, kao što ja verujem, da je Bitcoin na putu da postane dominantna zaliha vrednosti i preferirani novac za ceo svet, na kraju će norma biti više od 50% posedovanja neto vrednosti u Bitcoin-u. Budući da naša analiza ovde sugeriše da samo 0,01% sveta zadovoljava ove standarde, opravdano je zaključiti da 99,99% sveta ostaje da sledi njihov primer.

Sve u svemu, dok svi koji se pojave na Bitcoin-u neizbežno osećaju žaljenje zbog toga što nisu ranije investirali i pitaju se da li su u potpunosti propustili brod, jasno je da većina rasta Bitcoin-a ostaje pred nama. Da stavimo ovo u neki kontekst, obzirom da može postojati samo 21 milion Bitcoin-a, prosečna osoba na zemlji (od 8 biliona ljudi) imaće samo 0,0025 Bitcoin-a. Još je toliko rano, da ukupna neto vrednost te prosečne osobe u Bitcoin-u može da se kupi za samo 90 USD.

I ako mislite da je kasno, zapravo je veoma rano, zato vam čestitam i uživajte u skupljanju sats-ova dok su još uvek ovako jeftini!

Podeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp

Saznajte više

Bitcoin

Zašto baš Bitcoin?

Kratki uvod u bezbednost, privatnost i slobodu vašeg novca. Pre nego što saznate kako morate znati zašto.